Αρχείο

Archive for Ιουλίου 2009

«Ένας αιώνας με …ένα κλικ!»

31 Ιουλίου, 2009 Σχολιάστε
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ολοκλήρωσε το έργο της καταγραφής και τεκμηρίωσης του Τύπου της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το έργο αυτό, συνιστά την πρώτη συστηματική προσπάθεια συνολικής καταγραφής του επαρχιακού Τύπου της Ελλάδας.

Το ιστορικό αρχείο περιλαμβάνει 611 τίτλους εφημερίδων από όλη την Ελλάδα (εκτός Θεσσαλονίκης και Πειραιά) και παρέχει πλήθος πληροφοριών ανά έντυπο όπως: γεωγραφική περιοχή, χρονολογία κυκλοφορίας, περιοδικότητα, είδος εντύπου, υπεύθυνους εντύπου, πηγή τεκμηρίωσης κ.λ.π. Επίσης, η καταγραφή των εντύπων εμπλουτίστηκε, όπου αυτό ήταν εφικτό, με φωτογραφικές απεικονίσεις για την πληρέστερη παρουσίαση του κάθε εντύπου.

Στόχος του ιστορικού αρχείου είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τα έντυπα της Περιφέρειας κατά τον 19ο αιώνα, με χρήσιμα στοιχεία για ερευνητές, ιστορικούς και πολίτες που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την ιστορία του ελληνικού περιφερειακού Τύπου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτός ο πλήρης προσδιορισμός των στοιχείων κάποιων εφημερίδων, ή η πλήρης καταγραφή του συνολικού αριθμού των τίτλων των εφημερίδων, γεγονός που οφείλεται είτε στην ανυπαρξία τεκμηρίωσης λόγω παλαιότητας ή στη σπανιότητα των εφημερίδων. Η προσπάθεια για τη συμπλήρωση της καταγραφής αυτής και της ολοκλήρωσης της εικόνας της πλούσιας, δημοσιογραφικής παραγωγής του 19ου αιώνα θα συνεχιστεί. Καλούνται όσοι έχουν σχετικά στοιχεία να τα υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας.

Το ιστορικό αρχείο φιλοξενείται στη δικτυακή πύλη www.perifereianews.gr, η οποία έχει δημιουργηθεί από τη ΓΓΕ – ΓΓΕ και είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον Τύπο της περιφέρειας.

Σύγχρονη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική

31 Ιουλίου, 2009 Σχολιάστε
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί στοχευμένες πολιτικές και εφαρμόζει συγκροτημένο σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική που συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Στόχοι της χώρας μας ως το 2020, όπως περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι:

–> η μείωση των εκπομπών του εκτός συστήματος εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα κατά 4% μέχρι το 2020,

–> η κάλυψη ποσοστού 18% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και

–> η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 20%.

Στα πλαίσια εφαρμογής αυτής της πολιτικής, για την βιώσιμη ανάπτυξη η Κυβέρνηση έλαβε συγκεκριμένες δράσεις:

1. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ από τις οδικές μεταφορές . Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

–> κίνητρα για την ανανέωση και την απόσυρση του στόλου των παλιών και συνάμα ρυπογόνων αυτοκινήτων και των βαρέων φορτηγών, και την αντικατάστασή τους με καινούρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον ,

–> την εφαρμογή του λεγόμενου «πράσινου» δακτυλίου , από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στην Αττική και σε όποιο άλλο αστικό κέντρο κρίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαραίτητο.

–> την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας , βασισμένο πλέον στον κυβισμό και την επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων,

Το περιβαλλοντικό όφελος από την απόσυρση είναι αρκετά σημαντικό, αφού όπως εκτιμάται οι εκπομπές ρύπων θα παρουσιάσουν τάσεις μείωσης, έως και 50% – 60% το 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ που αποσκοπεί στην απόσυρση παλαιών και ενεργοβόρων εν λειτουργία οικιακών κλιματιστικών, με αντίστοιχη επιδότηση αγοράς νέας συσκευής υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών.

Ενώ αρχικός στόχος ήταν 60.000 συσκευές, μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί 107.000 συσκευές και έχει επιτευχθεί το 94% του νέου στόχου. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια, ότι η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει τα 40,6 GWh και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 35.800 τόνους ετησίως .

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα που στόχο έχει τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των παλαιών κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, καθώς και τη μείωση των εκπομπών ρύπων οι οποίοι συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο επειδή είμαστε η πρώτη χώρα από τις 27 της Ε.Ε. που χρησιμοποιούμε πόρους που έρχονται από τις Βρυξέλλες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αλλά και επειδή αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σπιτιών, περίπου το 32% της συνολικής ζήτησης για ενέργεια.

Από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επωφεληθούν, 100.000 νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες. Με τις παρεμβάσεις που θα επιλέξει ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 50% ή 70%. Αντίστοιχα, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να φτάσει τα 22 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση.

Οι πολιτικές μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν περιεχόμενο, συγκεκριμένες στοχεύσεις και τα αποτελέσματά τους μεταξύ των άλλων:

–> συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας και προστατεύουν τους περιβαλλοντικούς πόρους για τις επόμενες γενιές

–> ανακουφίζουν οικονομικά τους πολίτες

–> στηρίζουν την απασχόληση, βοηθώντας στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας

–> μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας , τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας

–> στηρίζουν τη μεταποίηση και το εμπόριο

–> αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε πολυτελείς εκδηλώσεις μεταξύ άλλων εξαγγέλλει ότι «θα πρέπει να κάνουμε μεγάλες αλλαγές ως προς την υποδομή μας, πρωτίστως στον κτιριακό τομέα, στην κατασκευή των κτιρίων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα κτίρια»(Γ. Παπανδρέου, 12 Μαΐου 2009). Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πράσινη ανάπτυξη αναφέρουν: «Ενεργειακή συμπεριφορά – κατανάλωση κτιρίου και σύνδεσή της με συγκεκριμένα κίνητρα – αντικίνητρα. Κίνητρα και προδιαγραφές για αύξηση της χρήσης πιο ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών» (Πράσινη Ανάπτυξη, σελ.31). «Κίνητρα για απόσυρση παλαιών οχημάτων για αντικατάστασή τους μόνο για υβριδικά ή ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης τελευταίας τεχνολογίας»(Πράσινη Ανάπτυξη, σελ. 52)

Μπροστά όμως στο μικροκομματικό τους συμφέρον, δε διστάζουν, προκειμένου να αντιπολιτευθούν την Κυβέρνηση, να αναιρέσουν τον ίδιο τον εαυτό τους με αλλεπάλληλες δηλώσεις της ηγετικής ομάδας.

«Φαίνεται, πως το ΥΠΕΧΩΔΕ, αντί να ασχοληθεί σοβαρά με το περιβάλλον, αποφάσισε απλώς να το δανείσει στην εισπρακτική προσπάθεια της κυβέρνησης Καραμανλή» (Σ. Κουβέλης, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Περιβάλλοντος, 22-7- 2009)

«Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί τη σημασία της σωστής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων και αναλώνεται σε επιλογές που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην οικονομία μας και στο περιβάλλον»(Φ. Σαχινίδης, γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε στις 21-6- 2009)

«Επιχειρούν να δώσουν «περιβαλλοντικό» χαρακτήρα σε αυτό το καθαρά ταξικό εισπρακτικό μέτρο, δυσφημώντας με τον τρόπο αυτό τον αγώνα για το περιβάλλον» , (Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπακωσταντίνου, Ελευθεροτυπία, 27-7-2009).

Για τους πολιτικούς μας αντιπάλους η «πράσινη ανάπτυξη» είναι άλλη μια «πράσινη καραμέλα» και αδειανό πουκάμισο του 20ετούς κυβερνητικού τους παρελθόντος.

Για εμάς η περιβαλλοντική πολιτική και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικός και αδιαπραγμάτευτος πυλώνας της πολιτικής μας.

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΜΜΕ: Το πρώτο πείραμα ήταν το "σκάνδαλο της απογραφής"…από τότε έκαναν Μάστερ (Βατοπαίδι) και διδακτορικό (Ζίμενς)»

31 Ιουλίου, 2009 Σχολιάστε
Ένα από τα πρώτα «σκάνδαλα» που χρεώθηκε η Κυβέρνηση Καραμανλή είναι η απογραφή. «Ευτελίζετε τη χώρα στην Ευρώπη» έλεγαν, λες και δεν την ξεφτιλίζει αυτός που κρύβει την αλήθεια αλλά αυτός που τη λέει«με την απογραφή αυξήσατε το δημόσιο χρέος» έλεγαν, λες και η απογραφή δημιούργησε τα χρέη και όχι οι κυβερνήσεις τους που τα κρατούσαν κρυφά«βάλατε τη χώρα σε επιτήρηση» έλεγαν, σαν να την έβαλε ο Καραμανλής και όχι αυτοί που δημιούργησαν τα χρέη

Όλα αυτά που έλεγαν ενδεχομένως να ήταν και σωστά αν οι Ευρωπαίοι όντως δεν ήξεραν τι γίνετε και αγνοούσαν τα κρυφά χρέη και τα διπλά βιβλία.

Είναι όμως οι ξένοι, που στέλνουν διαστημόπλοια στο διάστημα, τόσο βλάκες και εμείς, που τους καλούμε να μας βοηθήσουν για να ανοίξουμε ένα τούνελ 100 μέτρων, τόσο «έξυπνοι»;

Καταρχάς το ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΦΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ το ήξερε και η κουτσή Μαρία:

Ελευθεροτυπία 21.10.2003:

«4 δισ. ευρώ από εκποίηση περιουσίας πήγαν σε μισθούς, συντάξεις, «τρύπες» Ταμείων, νοσοκομείων

Αποκρατικοποιούσαν για να μειώσουν το χρέος και πλήρωναν «δαπάνες»

Στον «πίθο των Δαναΐδων», δηλαδή σε τρέχουσες δαπάνες του Δημοσίου, έχουν σπαταληθεί τα τελευταία χρόνια τεράστια κεφάλαια από αποκρατικοποιήσεις.

Η ουσιαστική αδυναμία του προϋπολογισμού να καλύψει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση οδήγησαν στη μεθόδευση αυτή, η οποία κλονίζει την αξιοπιστία των δημοσιοποιούμενων στοιχείων και αναδεικνύει τη δεινή δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πιστοποιεί τη «λαθροχειρία» αυτή, με την οποία το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχείρησε να καλύψει τρέχουσες ανάγκες του προϋπολογισμού, χωρίς όμως αυτές να αποτυπωθούν στο έλλειμμα.

Τα τρία τελευταία χρόνια κεφάλαια, άνω των 4 δισ. ευρώ, που εισπράχθηκαν από την εκποίηση δημόσιας περιουσίας, και παρά τη διαβεβαίωση του υπουργού Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη, αντί να διατεθούν για την απομείωση του Δημόσιου Χρέους, η κυβέρνηση τα διέθεσε για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών, τις οποίες δεν μπορούσε να αντέξει ο επίσημος προϋπολογισμός…

«Διπλά βιβλία»

Οι δαπάνες αυτές κρατήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο «περιθώριο» της δημοσιονομικής διαχείρισης, γεγονός που είχε αποτέλεσμα να διατηρηθεί τεχνητά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε επίπεδα συμβατά με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η χώρα μας στο Σύμφωνο Σταθερότητας Με τη μέθοδο των «διπλών βιβλίων» το Δημόσιο κάλυψε το 2001 δαπάνες 1,2 δισ. ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Το 2002 με την ίδια μεθόδευση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συγκάλυψε δαπάνες 1,210 δισ. ευρώ.»

Είπαμε το ήξερε και η κουτσή Μαρία και ιδού η απόδειξη…

Ελευθεροτυπία 3.11.2003:

««Με αλχημείες η κυβέρνηση εξαπατούσε τους πολίτες»

«Η κυβέρνηση με αλχημείες και με κρυφούς ειδικούς λογαριασμούς, επί 8 χρόνια, εξαπατούσε τους Έλληνες πολίτες, στους οποίους παρουσίαζε δήθεν μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, ενώ στην πραγματικότητα αυτά έχουν διογκωθεί σημαντικά, παρ’ ότι εκποιήθηκαν κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσια περιουσία».

Αυτά τόνισε το Σάββατο από την Πάτρα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δημ. Τσοβόλας…»

Και εντάξει ο Τσοβόλας μπορεί να είναι τρελός και λέει ότι του κατέβει… ας δούμε τι έλεγαν οι άλλοι…

Ελευθεροτυπία 6.11.2003:

«Γενικευμένη χρήση των «διπλών βιβλίων» αποκαλύπτουν Κωνσταντόπουλος – Λαφαζάνης

5,5 δισ. «γκρίζα» ευρώ μέσω 89 ειδικών λογαριασμών

Δαπάνες άνω των 5,5 δισ. ευρώ που κινούνται στην «γκρίζα ζώνη της δημοσιονομικής διαχείρισης» του κράτους, πραγματοποιήθηκαν μόνο το 2002 μέσω 89 «ειδικών λογαριασμών».

Η πρακτική τήρησης «διπλών βιβλίων» που εφαρμόζει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξωραΐσει την πραγματική εικόνα της δημοσιονομικής διαχείρισης και διατηρήσει το έλλειμμα σε ανεκτά επίπεδα, θέτουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Ο κ. Κωνσταντόπουλος επέκρινε τον πρωθυπουργό, γιατί την τελευταία οκταετία διακυβέρνησής του, ο αριθμός των «ειδικών λογαριασμών» διπλασιάστηκε, γεγονός που αντανακλά αδιαφάνεια και άτακτη διαχείριση του δημόσιου χρήματος…

Είναι ενδεικτικό ότι για τα έτη 2001 και 2002 το υπουργείο Οικονομικών δεν κατόρθωσε να συλλέξει τα στοιχεία για τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας. Επιπλέον για τους λογαριασμούς αυτούς δεν κατατέθηκε κανένα πιστοποιητικό έλεγχου. Εντούτοις ο κ. Χριστοδουλάκης διαβεβαίωσε χθες «ότι οι λογαριασμοί ελέγχονται από τις υπηρεσίες που προβλέπει ο Νόμος»

Η μερίδα του λεόντος των δαπανών μέσω των ειδικών λογαριασμών έχει πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Μόνο το 2002, οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα αυτό ξεπέρασαν τα 4,8 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι από τους λογαριασμούς αυτούς καταβάλλονται μέχρι και επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους…

Στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τηρείται ειδικός λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των εντός-εκτός προϋπολογισμού με έσοδα 1,1 εκατ. ευρώ το 2002 από πρόστιμα και τέλη. Στοιχεία για τις δαπάνες δεν παρατίθενται.

* Με αφορμή τις αποκαλύψεις αυτές ο βουλευτής της Ν.Δ Γ. Αλογοσκούφης επεσήμανε ότι ο «κρυφός αυτός προϋπολογισμός άρχισε να ξηλώνεται σταδιακά από την Eurostat πέρυσι και κάθε μήνας που περνάει φέρνει και μια νέα αποκάλυψη»

Ελευθεροτυπία 16.11.2003:

«175 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διά της πλαγίας, 9,3 δισ. ευρώ

Μέσω των περίφημων πια ειδικών λογαριασμών θα διεκπεραιωθεί και το 2004 το 1/3 του συνόλου των δημοσίων δαπανών, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε 14 δισ. ευρώ.

Ανεξάρτητα από το εάν οι λογαριασμοί αυτοί εγγράφονται στον προϋπολογισμό ή μόνο στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου η κίνησή τους αποτυπώνεται με βάση τις προβλέψεις των φορέων που τους διαχειρίζονται στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν το 9,3% του ΑΕΠ. Από τα χρήματα αυτά τα 2/3 ή 9,3 δισ. ευρώ θα κινηθούν και φέτος εκτός προϋπολογισμού…

Παρά την ισχύ του νόμου 2.771/99, που προβλέπει τη σταδιακή ενσωμάτωση των ειδικών λογαριασμών στους προϋπολογισμούς, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ενταχθεί μόνο 25, ενώ οι υπόλοιποι 175 θα παραμείνουν και για το 2004 ουσιαστικά εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου…

Το 1/5 από αυτούς τους λογαριασμούς έπρεπε να έχουν πάψει να υπάρχουν από τη δεκαετία του ’80 αλλά παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να υφίστανται χρησιμοποιώντας κάθε χρόνο κονδύλια που διατίθενται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε φορέα διαχείρισης.»

ΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ Η ΑΠΑΤΗ ήταν επίσης τοις πάσι γνωστό

Ελευθεροτυπία 25.10.2003:

«Οριακή ποσοστιαία βελτίωση από 105,8% σε 102,7%, καθώς μπαλώνουν τρύπες του προϋπολογισμού

Πούλησαν περιουσία 17,3 δισ. ευρώ αλλά το χρέος αυξήθηκε κατά 45 δισ. ευρώ

Παρ’ όλο που το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν το πλέον ευνοϊκό για τη μείωση του δημόσιου χρέους, η πρόοδος που έχει γίνει ήταν μάλλον περιορισμένη.

Η άνθηση του Χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη ραγδαία μείωση των επιτοκίων, διαμόρφωσαν ιδανικές συνθήκες, τις οποίες όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση τις αξιοποίησε για να καλύψει ταμειακές ανάγκες. Έτσι την περίοδο 1998 – 2003 τα έσοδα που εισέπραξε το Δημόσιο από τις αποκρατικοποιήσεις ξεπέρασαν τα 17,3 δισ. ευρώ, όμως την ίδια περίοδο το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε κατά 45 δισ. ευρώ…

Χρέη 1,4 δισ. ευρώ σε φαρμακοβιομηχανίες

Το πρόβλημα αυτό έχει λάβει ενδημικές διαστάσεις καθώς εμφανίζεται σχεδόν κάθε χρόνο. Ηδη φέτος, παρ’ όλο που ο κ. Χριστοδουλάκης επιμένει ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά, το χρέος των δημόσιων νοσοκομείων προς τους φαρμακοβιομήχανους και άλλους προμηθευτές έχει ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ. Το χρέος αυτό αυξάνεται μέρα με την ημέρα καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να εξοφλήσουν στα νοσοκομεία τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων τους.

Για να καλύψει τη δαπάνη αυτή, αλλά και άλλες παρεμφερείς που ανακύπτουν στη διάρκεια του έτους, το υπουργείο Οικονομίας δημιούργησε διά της «λογιστικής» οδού τα λεγόμενα φαρμακο-ομόλογα. Δηλαδή τίτλους του Δημοσίου, τους οποίους εκχωρούσαν στις τράπεζες, οι οποίες αναλάμβαναν τελικώς να καλύψουν τα χρέη των νοσοκομείων. Βέβαια τα ομόλογα αυτά ήταν ειδικού τύπου, καθώς η έκδοσή τους, η οποία συνιστά πράξη δανεισμού, δεν επιβάρυνε το δημοσιονομικό έλλειμμα της περιόδου που εκδίδονταν.

Σε ανάλογες μεθοδεύσεις κατέφυγε η κυβέρνηση για να καλύψει ταμειακά ανοίγματα που προέκυπταν για μια σειρά από υποχρεώσεις που η ίδια είχε αναλάβει. Όμως κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα της πληρωμής για όλα αυτά. Το Δημόσιο, όπως αποκάλυψε το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου που κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου οι δαπάνες αυτές να διατηρηθούν στη «σκιά της επίσημης δημοσιονομικής διαχείρισης», τις κάλυπτε από έσοδα των αποκρατικοποιήσεων.»

Άρα όταν στην Ελλάδα που δεν είναι ικανή να φτιάξει ούτε ένα πατίνι, ήξεραν όλοι ότι υπήρχαν κρυφά χρέη… ήταν δυνατόν να μην το ξέρουν οι Ευρωπαίοι που φτιάχνουν Μιράζ και Ευροφάιτερ;

Επειδή λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται και η λυπητερή και επειδή κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι βαρέθηκαν να κάνουν τα κορόιδα άρχισαν το ψάξιμο…

Ελευθεροτυπία 12.01.2004:

«Μετεκλογικές οι αποφάσεις για αναπροσαρμογές

Ραβασάκι εκ Βρυξελλών αμφισβητεί προϋπολογισμό

Σε επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας οδηγεί η νέα παρέμβαση της Eurostat για την ελληνική οικονομία.

Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφοριές, να παρέμβει για μία ακόμη φορά ανατρέποντας τα επιτεύγματα που εμφανίζει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2004. Παράλληλα αγωνιώδεις προσπάθειες καταβάλλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να περιορίσει τις αποκλίσεις που εμφανίζει ο προϋπολογισμός του 2003.

Ο «εκτροχιασμός» του ελλείμματος συμπαρασύρει και το δημόσιο χρέος το οποίο κλείνει με υπέρβαση 2 δισ. ευρώ, στο 103% του ΑΕΠ.

Ήδη οι «τεχνοκράτες των Βρυξελλών» έχουν ξεκινήσει αλληλογραφία με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, από την οποία συνάγεται η αμφισβήτησή τους αναφορικά με το ύψος των δαπανών που εμφανίζει ο προϋπολογισμός. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, έτσι οι αναπροσαρμογές που θα προκύψουν θα αποτελέσουν κατά τα φαινόμενα την πρώτη δυσάρεστη έκπληξη για τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Μαρτίου.

Η επανεξέταση αυτή δεν είναι θετική για τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οδηγεί σε υπερδιπλασιασμό του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης από το επίπεδο του 1,2% που προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός.

Οι αμυντικές δαπάνες

Η Eurostat στην παρούσα φάση μελετά τον τρόπο καταγραφής των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό καθώς και την απεικόνιση των πρωτογενών δαπανών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 77% των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού...

Αναφορικά με τις υπερβάσεις στο δημόσιο χρέος ήδη στο Γενικό Λογιστήριο διαπιστώνουν ότι βρίσκονται σε αδυναμία να το περιορίσουν στο επίπεδο του 101,7% του ΑΕΠ. Ετσι χωρίς να επιστρατευθεί η δημιουργική λογιστική, το δημόσιο χρέος έκλεισε πέρυσι στο 103% του ΑΕΠ, χωρίς μάλιστα να ενσωματώνεται σ’ αυτό πλήθος κονδυλίων που τηρούνται στη σκιά της επίσημης δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι την περίοδο 1994-2001 δεν εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία του κράτους χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων συνολικού ύψους άνω των 1,8 τρισ. δρχ.»

Ο Τίτλος του άρθρου τα λέει όλα:
«Μετεκλογικές οι αποφάσεις για αναπροσαρμογές»…

ΠΑΣΟΚ και ΜΜΕ συνεργάστηκαν πειραματικά… το πείραμα πέτυχε…
και για πρώτη φορά φόρτωσαν στον Καραμανλή σαν σκάνδαλο κάτι που αφορούσε τη δική τους περίοδο και ήταν γνωστό προεκλογικά ότι ήταν αναπόφευκτο να γίνει:

την απογραφή!

Στα 5 χρόνια που πέρασαν από τότε, ΠΑΣΟΚ και ΜΜΕ, έχουν τόσο πολύ εντρυφήσει στο θέμα που με την υπόθεση Βατοπαιδίου έκαναν το Μάστερ τους και με την υπόθεση Ζίμενς το διδακτορικό τους…
ΑΝΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΑΣΕΙΣ ΤΩΡΑ…

«Φίλε άστο μην το παιδεύεις… αν θες ιστορικά χαμηλά, ψάξε πριν το 2004… θα βρεις αρκετά»

30 Ιουλίου, 2009 1 Σχολιο
Ως γνωστόν ένας αριθμός από μόνος του δεν λέει τίποτα. Για να εκτιμήσουμε τους αριθμούς και να βγάλουμε συμπεράσματα αν κάτι αυξήθηκε ή μειώθηκε πρέπει να τους συγκρίνουμε με αντίστοιχους παλαιότερους. Έτσι η παρακάτω είδηση, που προφανώς αναδημοσιεύθηκε από κάποια εφημερίδα, στο αξιόλογο greece-salonika, από μόνη της δεν λέει τίποτα και τα σχόλια του συντάκτη, ειδικά οι τίτλοι, μοιάζουν αυθαίρετοι όταν γίνει σύγκριση με άλλες εποχές.

«Δάνεια με το σταγονόμετρο.

Ασφυξία στην αγορά το α’ 6μηνο παρά την…»προίκα» των 28 δις ευρώ.

Νέα επιβράδυνση παρουσίασε τον Ιούνιο ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης που «προσγειώθηκε» στο 7,6%, από 9,4% τον Μάιο. Ενδεικτικό είναι και το ότι σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2008 τα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξήθηκαν τον Ιούνιο μόλις 0,13%. Η κάμψη της ζήτησης και το «φρένο» στις αθρόες δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες οδηγούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον…ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης, αποδυναμώνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που οδεύει σε ύφεση. Όπως εκτιμά πλέον η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι θετική εξέλιξη αν ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης κινηθεί φέτος στην περιοχή του 5%.
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος που είχε θέσει η κυβέρνηση, μετά την ενεργοποίηση του σχεδίου των ενισχύσεων των 28 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες, ήταν να διατηρήσει τον ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης κοντά στο 10%, στόχος που όμως αναθεωρήθηκε πτωτικά στη ζώνη του 5% με 6%.»

Προφανώς εκτός από την Κυβέρνηση στόχους έχει θέσει και ο συντάκτης αρθρογράφος της συγκεκριμένης είδησης.

Αρχικός του στόχος, ήταν να μας πείσει για το λαϊκίστικο, ΠΑΣΟΚικό σλόγκαν ότι
«τα 28 δις πήγαν στις τσέπες των Τραπεζιτών»…

με τον καιρό προφανώς αναθεώρησε σαν την Κυβέρνηση και αναμασάει το πιο ήπιο ΠΑΣΟΚικό σλόγκαν για
«πρόικα 28 δις»

Τα νούμερα όμως δείχνουν άλλα πράγματα, αν συγκριθούν με παλαιότερα αντίστοιχα, όταν δεν υπήρχε κρίση και οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν ιλιγγιώδεις…

Ελευθεροτυπία 19.02.2004:

«Επιβράδυνση πιστωτικής επέκτασης

… Στο σύνολο της οικονομίας παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, καθώς οι νέες πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2002, χρονιά κατά την οποία η πιστωτική επέκταση είχε σημειώσει αύξηση κατά 8,5%.»

ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!!
Το 2003 η πιστωτική επέκταση ήταν 2,8% χωρίς οικονομική κρίση
σήμερα που έπεσε στο 7,6% ή θα πέσει στο 5% ή λίγο πιο κάτω στο τέλος του χρόνου…

ο άλλος μας μιλάει για ιστορικά χαμηλά!!!

ΦΙΛΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΑΣΤΟ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΙΔΕΥΕΙΣ…
ΑΝ ΘΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΨΑΞΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 2004…
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΜΠΟΛΙΚΑ

ΥΓ1. Μην παρεξηγηθώ. Ότι λέω αφορά τον συντάκτη του κειμένου και την εφημερίδα που δημοσίευσε την είδηση. Απλά αναφέρω το greece-salonika επειδή εκεί διάβασα την είδηση και δεν αναφέρουν την πηγή τους. Μάλλον δηλ. δεν φταίνε τα παιδιά που τη δημοσίευσαν κι ας είναι υπερβολική… αυτά μπορούν να σου συμβούν όταν βάζεις 10-20 αναρτήσεις τη μέρα κρίνοντας από τους τίτλους και δεν προλαβαίνεις να τις ελέγξεις

ΥΓ2. Σκοπός των αναρτήσεων αυτών, που συγκρίνουν εποχές ΠΑΣΟΚ, όπως έχω ξαναπεί δεν είναι να διαγωνιστούμε ποιος τα έκανε χειρότερα, παρόλο που μερικοί αυτό καταλαβαίνουν. Σκοπός τους είναι να καταλάβουμε ότι τα ΜΜΕ λένε ότι τα βολεύει και διογκώνουν ή ξεφουσκώνουν ειδήσεις ανάλογα πως τα συμφέρει. Δεν πρέπει να δίνουμε λοιπόν βάση σε όσα λένε… δηλ. στην προκειμένη περίπτωση και στην κρίση που περνάμε, τι πιο λογικό από το να υπάρχει μια μείωση των δανείων. Από αυτό όμως μέχρι το «ιστορικά χαμηλά» υπάρχει κάποια απόσταση…

Επίσης κάποτε πρέπει να σταματήσει και η άλλη καραμέλα: «τα δάνεια ενδυναμώνουν το ρυθμό ανάπτυξης και την οικονομία». Μπορεί αυτό να ισχύει για «άρρωστες» χώρες σαν την Ελλάδα… πιστεύει κανένας ότι η Γερμανία πχ. αναπτύσσεται με δανεικά; Πιστεύει κανείς ότι η Mercedes πχ. αναπτύσσεται με δανεικά; Μην τρελαθούμε τελείως… ΚΑΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΔΡΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ!!

«Το Κράτος κυρά μου αν κληθεί να το κυβερνήσει… θα το κυβερνήσει από τις παραλίες με το laptop;»

30 Ιουλίου, 2009 3 Σχόλια
Ενώ ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις καθημερινές επισκέψεις σε διάφορες υπηρεσίες (ΙΚΑ, ΚΕΠ, Υπουργεία κ.λπ) και στη Βουλή συζητούνται καθημερινά νομοσχέδια… ο Γιωργάκης είναι πάλι εξαφανισμένος για πάνω από μια εβδομάδα

Καθόλου έκπληξη δεν πρέπει να μας προκαλεί η εξαφάνιση μιας και ο Γιωργάκης συνηθίζει να εξαφανίζεται το καλοκαίρι. Ειδικά φέτος που έχει βάλει στόχο, όταν επιστρέψει τέλη Αυγούστου στην Αθήνα, ο κόσμος να νομίζει ότι βλέπει μπροστά του τον Ομπάμα σιγά μην το είδατε το Γιωργάκη

Θαυμάστε μια προσπάθεια της γνωστής αντικειμενικής αφισοκολλήτριας του ΠΑΣΟΚ να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να εξισώσει τον Γιωργάκη με τον Καραμανλή:

Ελευθεροτυπία 7.08.2005:

«Ο αρχηγός απουσιάζει, παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας

Της ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ

Η εξουσία φορά γραβάτα και κοστούμι επί 11 μήνες το χρόνο. Τον δωδέδατο, όμως, κάθε Αύγουστο δηλαδή, αλλάζει στιλ, ρυθμό -ίσως και περιεχόμενο. Γιατί πώς να πείσει ο Κ. Καραμανλής ότι δεν απολαμβάνει ώρες χαλάρωσης στον ήλιο όταν τον προδίδει το ηλιοκαμένο χρώμα του; (Σύμφωνα με την αφισοκολλήτρια όποιος έχει ηλιοκαμμένο πρόσωπο το έχει επειδή απολαμβάνει ώρες χαλάρωσης στον ήλιο… οι φαντάροι ας πούμε έχουν ηλιοκαμένο πρόσωπο και χέρια γιατί απολαμβάνουν τον ήλιο…)

* Κι απ’ την άλλη, πώς ο Γ. Παπανδρέου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όταν απ’ τις 20 Ιουλίου η Αθήνα αποτελεί μόνο ενδιάμεσο σταθμό για τον επόμενο προορισμό του; (ΣΣ. Σε άλλο άρθρο την ίδια μέρα η ίδια αφισοκολλήτρια λέει ότι ο Γιωργάκης απουσιάζει από τις 10 Ιουλίου… ενώ εδώ μας λέει ότι απουσιάζει από τις 20 Ιουλίου…)

* Δύσκολο καλοκαίρι και για τους δύο: Ο μεν πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι η κυβέρνηση εργάζεται αδιάκοπα, αναγκάζεται να γεύεται λάθρα τη δροσερή θάλασσα, τα απογεύματα στη Ραφήνα, ο δε Γιώργος να «απολογείται» ότι εργάζεται σκληρά μέσω υπολογιστή κι ότι ασκεί «εξ αποστάσεως αντιπολίτευση» στη Ν.Δ.

* Οχι ότι αμφότεροι ξέχασαν, αίφνης, τα καθήκοντά τους: Ο πρωθυπουργός κάθε πρωί βρίσκεται στο μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζοντας κυρίως μια σειρά από κρίσιμα ταξίδια στο εξωτερικό απ’ τον Σεπτέμβρη, και μετά, βέβαια, την παρουσία του στη ΔΕΘ, την οποία αντιμετωπίζει ως κρίσιμο τεστ για την πορεία της κυβέρνησής του.

* Απ’ την άλλη, κι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφιερώνει πολύ απ’ το χρόνο του στις διακοπές για να επικοινωνεί με τα στελέχη και να μελετά τα σχεδόν 30 σημειώματα που έχωσε στη βαλίτσα του πριν φύγει για τη Σίφνο. (Σε άλλο άρθρο της την ίδια μέρα, η αφισοκολλήτρια, μας λέει ότι ο Γιωργάκης κολυμπούσε μέχρις εξαντλήσεως… Συμπέρασμα: Αφού ο Γιωργάκης κολυμπούσε μέχρις εξαντλήσεως… για να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει διάβαζε και καμιά μαλακ… στα σημείωματα που του είχαν δώσει τα στελέχη του…) »

Καλό ε;;;
Ο Καραμανλής κάθε μέρα στο Μαξίμου, συναντήσεις με Ρουσόπουλο, στελέχη και Υπουργούς…
και ο Γιωργάκης από το ένα νησί στο άλλο… δουλεύει όμως με το laptop…

Η πλάκα είναι ότι σε άλλο άρθρο της την ίδια μέρα, η αφισοκολλήτρια, περιγράφει το πλήρες καθημερινό πρόγραμμα του Καραμανλή και του Παπανδρέου… ο μεν έχει συναντήσεις με Ρουσόπουλο, Υπουργούς και στελέχη στο Μαξίμου μέχρι το μεσημέρι, ενώ πολλά απογεύματα έχει ραντεβού που δεν δημοσιοποιούνται και ανειλημμένες υποχρεώσεις όπως λέει η ίδια… και ο άλλος κάνει μπάνια, βολτίτσες, αναβάσεις και έχει συναντήσεις με αστακούς και φαγγριά

αλλά έχει πάντα το laptop μαζί του…
οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα σύμφωνα με την αφισοκολλήτρια

Το Κράτος κυρά μου αν κληθεί να το κυβερνήσει…
θα το κυβερνήσει από τις παραλίες με το laptop;

«ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 13 ΜΕΡΕΣ… ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ»

29 Ιουλίου, 2009 2 Σχόλια
ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 13 ΜΕΡΕΣ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΚΑ! ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ!
ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ PAIDI;

ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΙΧΕ ΧΑΘΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ…
ΑΛΛΑ ΕΙΧΕ ΒΡΕΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ …
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΑΓΕ;

Papandreou,PASOK

«Κάποτε οι επισκέψεις Γιωργάκη και Τζέμ κανονίζονταν στο άψε σβήσε… σήμερα κανονίζονται δια της διπλωματικής οδού, δηλ. παραπέμπονται στις καλένδες»

28 Ιουλίου, 2009 Σχολιάστε
Δύο τρόποι υπάρχουν για να κανονιστούν αμοιβαίες επισκέψεις θεσμικών παραγόντων με άλλη χώρα. Απευθείας συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών και μέσω της διπλωματικής οδού. Ας δούμε λοιπόν πως καθορίζονταν άλλοτε και τώρα οι αμοιβαίες επισκέψεις Τούρκων και Ελλήνων μιας και αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών.

Καταρχάς να τονίσουμε ότι οι Τούρκοι πάντα ήταν προκλητικοί και δεν ανακάλυψαν φέτος τις παραβιάσεις, ούτε εισέβαλαν πέρσι στην Κύπρο, ούτε αμφισβητούν από τον περασμένο μήνα την κυριότητα ελληνικών βραχονησίδων… Η διαφορά είναι μόνο στην δική μας στάση απέναντί τους. Άλλοτε συμμετέχουμε στα παιχνίδια τους και είμαστε όλο χαχαχου, χαχαχα και ζεϊμπεκιές και άλλοτε δεν συμμετέχουμε και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις τους με τη δέουσα σοβαρότητα.

Για να δούμε λοιπόν πως κανονίζονταν οι αμοιβαίες επισκέψεις των ΥΠΕΞ επί Σημίτη-Γιωργάκη και Τζέμ:

Ελευθεροτυπία 29.01.2001:

«Ο Γιώργος στην Αγκυρα, ο Τζεμ στην Αθήνα

Το Μάρτιο αναμένεται να πραγματοποιήσουν αμοιβαίες επισκέψεις ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου στην Αγκυρα και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ι. Τζεμ στην Αθήνα.

Οι επισκέψεις αυτές συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν χθες το πρωί στο Νταβός της Ελβετίας, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μεσούτ Γιλμάζ και ο Γ. Παπανδρέου, ανέφεραν διπλωματικοί παράγοντες στην Αθήνα.

Στην Αγκυρα, ο κ. Γιλμάζ είπε ότι ο κ. Παπανδρέου θα επισκεφθεί την Τουρκία το Μάρτιο. Στην Αθήνα οι ίδιοι διπλωματικοί παράγοντες επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει η επίσκεψη αυτή, αλλά ανέφεραν ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία, ούτε αν θα γίνει στις αρχές, στο μέσο ή στο τέλος του μηνός.»

ΠΡΟΣΕΞΤΕ! Τέλος Ιανουαρίου συναντιέται ο Γιωργάκης με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας Γιλμάζ και κανονίζουν επίσκεψη Γιωργάκη στην Τουρκία και Τζεμ στην Ελλάδα για μετά από 1 μήνα και κάτι…

Για να δούμε τι συμβαίνει και σήμερα:

Στις 14.05.2009 διαβάζουμε στο nooz.gr:

«Επίσημη πρόσκληση στην υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη προκειμένου να επισκεφθεί την Τουρκία μετέφερε την Πέμπτη ο πρεσβευτής της γείτονος στην Αθήνα Ογούζ Τσελικόλ. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της επίσκεψης θα καθοριστεί μέσω της διπλωματικής οδού

Τέλη Ιουλίου και παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα στις αρχές του μήνα περί επίσκεψης της Ντόρας στην Τουρκία τον Αύγουστο, ακόμα δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία… και όχι μόνο δεν έχει καθοριστεί αλλά δεν προβλέπεται και να καθοριστεί στο προσεχές διάστημα… μάλιστα στις 20 Ιουλίου από το Ηράκλειο η Ντόρα δήλωσε ότι

«έχει αποδεχθεί την πρόσκληση του τούρκου ομολόγου της, την οποία της απηύθυνε στην πρώτη κατ΄ιδίαν συνάντηση που είχαν τον περασμένο μήνα, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα, αλλά επεσήμανε ότι, λόγω του εξαιρετικά βεβαρημένου προγράμματός της αυτόν τον καιρό, οι ημερομηνίες της επίσκεψης θα καθοριστούν δια της διπλωματικής οδού»

Παρόλο λοιπόν που η Ντόρα μπορούσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Νταβούτογλου που την ξανακάλεσε όταν την είδε στην Κέρκυρα στα τέλη Ιουνίου… η επίσκεψη θα κανονιστεί δια της διπλωματικής οδού… δηλ. ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι…

Όταν λοιπόν ήμασταν όλο γελάκια και ζεϊμπεκιές οι επισκέψεις κανονίζονταν απευθείας από τον Γιωργάκη και τους Τούρκους όταν συναντιόνταν κάπου (Νταβός, Σύνοδος ΝΑΤΟ, Σύνοδος ΟΑΣΕ κ.λπ).

Σήμερα όμως που προφανώς δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί τους και αναλογιζόμενοι την προκλητικότητά τους, δεν υπάρχει διάθεση για δημόσιες σχέσεις… οι επισκέψεις κανονίζονται δια τη διπλωματικής οδού… δηλ. παραπέμπονται στις καλένδες…
ΥΓ. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ… ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗ ΝΤΟΡΑ (ενδεχομένως όσοι της τα χώνουν να έχουν και δίκιο) ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ… ΑΡΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

Αρέσει σε %d bloggers: